غگلستا

|مجاز
غگلستا|فرابورس
آخرین قیمت
17,770-0.56%
قیمت پایانی
18,060
حجم(مشکوک)
7/2M
 • ارزش معاملات
  129/2B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  غگلستا
  • ارزش بازار11/3B
  • تعداد معاملات7,153,969
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-4/8B
  • سرانه خرید حقیقی15/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  17,990بازه قیمت روز15,650
  117B
  حقیقی
  121/8B
  12/2B
  حقوقی
  7/4B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام635,957,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: ACC.GLS@IRANDAIRY.IRتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: مهرنوش امجدی گلپایگانی
   نشانی امور سهام:
   استان گلستان_گرگان-میدان بسیج - بلوار پگاه-ابتدای جاده هزار پیچ

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E