کمرجان

|مجاز
کمرجان|فرابورس
آخرین قیمت
8,6002.02%
قیمت پایانی
8,610
حجم(مشکوک)
5/5M
 • ارزش معاملات
  47/7B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  کمرجان
  • ارزش بازار5/8B
  • تعداد معاملات5,540,975
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول0
  • سرانه خرید حقیقی16/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  8,960بازه قیمت روز7,800
  47/7B
  حقیقی
  47/7B
  0
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام673,597,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@marjankarco.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: حمیدرضا آزادی
   نشانی امور سهام:
   گرگان جاده گرگان به گنبد جاده نصر اباد

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E