شکام

|مجاز
شکام|فرابورس
آخرین قیمت
10,0002.35%
قیمت پایانی
9,900
حجم(مشکوک)
23/3M
 • ارزش معاملات
  230/8B
 • تاثیر در شاخص
  0/95
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  شکام
  • ارزش بازار40B
  • تعداد معاملات23,312,173
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول215/5M
  • سرانه خرید حقیقی12/1K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  10,230بازه قیمت روز9,270
  147/4B
  حقیقی
  147/2B
  83/4B
  حقوقی
  83/7B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام4,000,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E