بکهنوج

|مجاز
بکهنوج|فرابورس
آخرین قیمت
1,6830.78%
قیمت پایانی
1,671
حجم(مشکوک)
16/7M
 • ارزش معاملات
  27/9B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  بکهنوج
  • ارزش بازار27B
  • تعداد معاملات16,697,240
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-8/3B
  • سرانه خرید حقیقی51/2K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  1,751بازه قیمت روز1,585
  19/6B
  حقیقی
  27/9B
  8/3B
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام16,050,496,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: Info@mah-taab.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: علی اکبر نادر عظیم زاده
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وهور
  و
  3.381,71573/7B130/6B-3/6B0.97%
  بمپنا
  ب
  2.387,62038B59/8B-1/4B1.12%
  دماوند
  د
  2.7823,600123/5B132/5B--16/8B1.12%
  بگیلان
  ب
  -1.4815,99080/8B68/5B-2/6B3.78%
  بزاگرس
  ب
  5.005,94532/4B35/7B-9/2B4.55%
  بجهرم
  ب
  2.422,738181/9B66/4B-67/1B1.45%
  آبادا
  آ
  2.0512,39065/2B31/1B--13/2B4.20%
  بپیوند
  ب
  4.7513,36054/4B40/4B--2/2B6.04%