مدیریت

|مجاز
مدیریت|فرابورس
آخرین قیمت
3,3441.27%
قیمت پایانی
3,342
حجم(مشکوک)
13/2M
 • ارزش معاملات
  44B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۶گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

مدیریت
 • ارزش بازار10B
 • تعداد معاملات2,225
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول218/8M
 • سرانه خرید حقیقی35/5K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
3,575بازه قیمت روز3,109
42/7B
حقیقی
42/4B
1/3B
حقوقی
1/5B
مقیاس
سهم کوچک
P/E
-
درصد سهم از صنعت
0
RSI
-
 • حجم مبنا1
 • تعداد سهام3,000,000,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پردیس
پ
4.274,54665/5B14B--3/5B1.33%
آریان
آ
2.984,287123/9B252/9B-51/4B4.11%
فلات
ف
2.6232,55033/5B13B--423/4M1.87%
وسپه
و
-0.505,96046/5B139B-2/2B0.59%
وبهمن
و
0.223,62335/2B50/7B--926/8M0.90%
وصنعت
و
2.672,12239/3B38/8B-663/4K1.10%
وتوصا
و
0.319,62071/9B38/8B--10/1B0.76%
وایرا
و
2.972,3364/4B5/3B--119/5M1.28%
اعتلا
ا
2.403,23435/5B10B-1/7B0.85%
سنوین
س
-2.929,39028/9B9/3B--2B0.85%
واتی
و
2.7715,35064/3B70/2B--20/7B0.77%
وکادو
و
1.1022,85020/6B18/3B--5/3B1.35%
وآرین
و
1.181,45931/1B5/8B-222/7M1.58%
معیار
م
2.9614,95034B4/5B--6/1B0.99%
وگستر
و
6.985,10264/7B4/2B--13B1.42%
گوهران
گ
1.164,6513/6B30/6B--660/7M1.15%
وخارزم
و
6.955,470721/4B103/6B-84/9B1.38%
ودانا
و
2.994,4438/3B6B-4/9B1.12%
سدبیر
س
5.2627,85095/7B7B--2/8B1.03%
وسکاب
و
-0.773,22519/6B38/8B--8/8B0.51%
وبیمه
و
5.371,56290/4B25/7B-918/6M1.31%
وتوسم
و
0.504,59739/8B37B-267/4M0.62%
ونیرو
و
4.422,93991/7B32B-1/5B1.15%
وسبحان
و
-0.082,44623/5B19/3B-2/8B0.98%
ونیکی
و
4.217,69025/9B277/2B--934/9M0.73%
وساپا
و
0.525,730318/8B92/3B-408/1M0.73%
وبوعلی
و
1.193,02819/2B18/3B--887M1.00%
وصنا
و
11.401,757120/4B14/5B-35B0.67%
وجامی
و
3.002,6124/4B5/2B--522/4M4.40%
وپویا
و
6.983,200129/5B22/8B-12/1B5.83%
سرچشمه
س
4.878,99080/8B69/2B-14/4B1.55%
وملت
و
1.972,89102/9B-018.00%
وفتخار
و
-1.933,22663/5B6/5B--4/1B0.51%
وآوا
و
1.393,29732/7B4/3B-6/7B0.88%
صبا
ص
2.454,01980/3B377/4B--11B1.38%
وکبهمن
و
6.993,768150B38/1B-56/4B21.88%
وسپهر
و
3.083,79444/3B290/8B--1/1B3.82%
وامین
و
0.0911,3903/7B114B--3/1B1.36%
ومدیر
و
1.244,12847/9B37/6B--22/2B2.74%
ولقمان
و
-4,6058/4B4/2B--6/6B0.49%
وهامون
و
6.982,58575/8B13/1B-23/4B7.08%
وتوسکا
و
-2.967,770788/1M6/3B--5/7M0.60%
وطوبی
و
2.942,28665/9B6/8B-1/4B0.56%
ومهان
و
0.147,05035/7B212/1B--10B1.20%