فتوسا

|مجاز
فتوسا|فرابورس
آخرین قیمت
7,6602.00%
قیمت پایانی
7,750
حجم(مشکوک)
12/7M
 • ارزش معاملات
  98/7B
 • تاثیر در شاخص
  0/62
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۹گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

فتوسا
 • ارزش بازار10/9B
 • تعداد معاملات12,747,848
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول-1/3B
 • سرانه خرید حقیقی16/6K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
7,520بازه قیمت روز6,540
95/2B
حقیقی
96/5B
3/4B
حقوقی
2/1B
مقیاس
سهم کوچک
P/E
-
درصد سهم از صنعت
-
RSI
-
 • حجم مبنا1
 • تعداد سهام1,425,000,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • زمینه فعالیت: صنعت:
  سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
  نشانی امور سهام:

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E