فروژ

|مجاز
فروژ|فرابورس
آخرین قیمت
59,3001.63%
قیمت پایانی
59,250
حجم(مشکوک)
1/4M
 • ارزش معاملات
  82/1B
 • تاثیر در شاخص
  1/80
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۹گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

فروژ
 • ارزش بازار65/2B
 • تعداد معاملات1,385,640
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول-20/1B
 • سرانه خرید حقیقی1/8K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
61,200بازه قیمت روز55,400
60/6B
حقیقی
80/7B
21/5B
حقوقی
1/4B
مقیاس
سهم بزرگ
P/E
-
درصد سهم از صنعت
-
RSI
-
 • حجم مبنا1
 • تعداد سهام1,100,000,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • زمینه فعالیت: صنعت:
  سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
  نشانی امور سهام:

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E