حپارسا

|مجاز
حپارسا|فرابورس
آخرین قیمت
57,050-0.09%
قیمت پایانی
57,900
حجم(مشکوک)
253/5K
 • ارزش معاملات
  14/7B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  حپارسا
  • ارزش بازار14/3B
  • تعداد معاملات229
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-2/4B
  • سرانه خرید حقیقی2/4K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  61,000بازه قیمت روز53,100
  7/6B
  حقیقی
  10B
  7/3B
  حقوقی
  4/9B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام250,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  توریل
  ت
  2.275,37059/9B37/8B--92/1M0.99%
  حریل
  ح
  2.173,00369B14/4B-1/4B1.29%
  حسیر
  ح
  0.8013,69042/7B16/8B-163M0.74%
  حآسا
  ح
  3.679,14053/8B16/8B--4/6B0.82%
  حآفرین
  ح
  5.003,758124/9B28/2B-17/5B1.16%
  حگهر
  ح
  -1.0212,59011/6B55/9B-430/4M1.17%
  حگردش
  ح
  -0.723,650381/7B6B-4/1B0.56%