بگیلان

|مجاز
بگیلان|فرابورس
آخرین قیمت
15,930-1.48%
قیمت پایانی
15,990
حجم(مشکوک)
5/1M
 • ارزش معاملات
  80/8B
 • تاثیر در شاخص
  -1/41
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  بگیلان
  • ارزش بازار68/5B
  • تعداد معاملات5,053,355
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول2/6B
  • سرانه خرید حقیقی5/7K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  16,510بازه قیمت روز14,950
  75/3B
  حقیقی
  72/8B
  5/4B
  حقوقی
  8B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام4,300,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمود احمدیان مزرعه
   نشانی امور سهام:
   رشت - کیلومتر 15 جاده قزوین رشت - نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وهور
  و
  3.381,71573/7B130/6B-3/6B0.97%
  بمپنا
  ب
  2.387,62038B59/8B-1/4B1.12%
  دماوند
  د
  2.7823,600123/5B132/5B--16/8B1.12%
  بکهنوج
  ب
  0.781,67127/9B27B--8/3B0.71%
  بزاگرس
  ب
  5.005,94532/4B35/7B-9/2B4.55%
  بجهرم
  ب
  2.422,738181/9B66/4B-67/1B1.45%
  آبادا
  آ
  2.0512,39065/2B31/1B--13/2B4.20%
  بپیوند
  ب
  4.7513,36054/4B40/4B--2/2B6.04%