زگلدشت

|مجاز
زگلدشت|فرابورس
آخرین قیمت
20,7603.59%
قیمت پایانی
20,250
حجم(مشکوک)
3/8M
 • ارزش معاملات
  77/1B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  زگلدشت
  • ارزش بازار14/5B
  • تعداد معاملات3,808,331
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-30/5B
  • سرانه خرید حقیقی9/6K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  20,560بازه قیمت روز17,880
  42/3B
  حقیقی
  72/8B
  34/8B
  حقوقی
  4/3B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام700,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: مجید بابلیان
   نشانی امور سهام:
   اصفهان پلیس راه شاهین شهر کاشان کیلومتر 8 جاده علویجه جاده اختصاصی

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E