ددانا

|مجاز
ددانا|فرابورس
آخرین قیمت
37,1003.34%
قیمت پایانی
37,100
حجم(مشکوک)
1/1M
 • ارزش معاملات
  39/6B
 • تاثیر در شاخص
  5/24
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۶افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۱/۶گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

ددانا
 • ارزش بازار89B
 • تعداد معاملات1,569
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول-5B
 • سرانه خرید حقیقی3/4K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
39,750بازه قیمت روز34,550
31/4B
حقیقی
36/4B
8/1B
حقوقی
3/1B
مقیاس
سهم بزرگ
P/E
-
درصد سهم از صنعت
0
RSI
-
 • حجم مبنا1
 • تعداد سهام2,400,000,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دسبحا
د
0.1810,85010/2B75/8B-13/3M0.75%
کاسپین
ک
0.9215,41012/2B21/5B--3/5B0.55%
دامین
د
1.134,00151/1B22/2B--5/6B0.64%
دحاوی
د
0.5313,32027/6B14/4B--2/9B1.65%
دشیری
د
2.9798,40019/2B4/9B-7/9B0.83%
دکوثر
د
1.077,49058/3B12/9B--5/7B0.69%
دلر
د
4.9624,210125/8B54/7B-53/4B1.61%
دسانکو
د
4.556,990107/9B11/5B--2/1B0.48%
دفرا
د
2.2430,3804/5B43/4B--1/6B0.66%
دشیمی
د
3.1523,68025/4B21/8B--1/3B1.05%
دتماد
د
1.2543,08021/4B30/7B-2/8B1.53%
درازک
د
4.9516,270110/4B34/8B-12/2B1.20%
دسینا
د
1.1414,0408/4B34B--3/6B1.09%
دتولید
د
6.9411,580171/1B10B-57/6B1.19%
دزهراوی
د
4.956,13065/7B19/7B-6/3B2.34%
ددام
د
4.9712,53036/6B14/6B-10/5B1.37%
دبالک
د
6.9710,330116/4B8B-21/2B1.70%
داسوه
د
0.0448,14017/1B36/2B-2/2B0.61%
دابور
د
4.8918,6508/4B34/7B--379/6M1.48%
دالبر
د
5.648,61041/2B58B-3/7B0.97%
دروز
د
4.5521,40030/1B15/1B-151/8M0.69%
دجابر
د
3.4715,59063/6B35/8B-6/2B0.64%
کی بی سی
ک
4.2214,42047/7B7/4B--9B0.71%
دپارس
د
0.9348,0807/7B46/3B-80/4M1.78%
دلقما
د
4.963,61588/8B24/6B-10/6B0.94%
دکیمی
د
1.2133,9908/8B19/8B-879/3M0.84%
دعبید
د
-0.0616,59023/2B223/6B-3/6B1.12%
دیران
د
5.0013,23028/8B11/6B-6/8B6.00%
دفارا
د
-0.8625,48071/1B40/7B--10/2B0.70%
دارو
د
-0.7124,67030/5B65B--5/9B0.58%
دسبحان
د
4.977,92077/1B29/1B-14/7B1.70%
دقاضی
د
-1.7919,24011/6B32/6B--709/5M0.66%
ریشمک
ر
4.3424,75045/9B7/6B--1/9B1.07%
داوه
د
6.7110,68084/7B7/6B-1/2B1.26%
صینا205
ص
1.04976,007106/4M--00.11%