چخزر

آخرین قیمت
84,950-6/08%
قیمت پایانی
85,000-6/03%
حجم(مشکوک)
2/3M

چخزر

|مجاز
صنایع چوب خزر کاسپین|فرابورس
آخرین قیمت
84,950-6/08%
قیمت پایانی
85,000-6/03%
حجم(مشکوک)
2/3M
 • ارزش معاملات
  197/5B
 • تاثیر در شاخص
  -1/96
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+6/15%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  چخزر
  • ارزش بازار17B
  • تعداد معاملات3,369
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی2/1K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/9
  96,800بازه قیمت روز84,200
  123/7B
  حقیقی
  189/9B
  69/8B
  حقوقی
  3/6B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  26/77
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام200,000,000
  • سهام شناور23.63%
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: commerce@choobekhazar.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: عطاء تفضلی
   نشانی امور سهام:
   آمل _کیلومتر 8جاده چمستان_جنب شرکت تکاب

  نمادهای هم گروه (محصولات چوبی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  چفیبر
  چ
  -4/9712,51038/4B22B34/71%-2/3B1/08%-
  چنوپا
  چ
  2/9779,7001/2B41/4B65/29%07%1,289/28