نوین

|مجاز
نوین|فرابورس
آخرین قیمت
2,3436.99%
قیمت پایانی
2,301
حجم(مشکوک)
45/1M
 • ارزش معاملات
  103/8B
 • تاثیر در شاخص
  1/01
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۹صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۱/۹گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

نوین
 • ارزش بازار11/7B
 • تعداد معاملات45,113,733
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول8/7B
 • سرانه خرید حقیقی94/4K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
2,223بازه قیمت روز1,933
103/7B
حقیقی
95/1B
17/9M
حقوقی
8/7B
مقیاس
سهم کوچک
P/E
-
درصد سهم از صنعت
-
RSI
-
 • حجم مبنا1
 • تعداد سهام5,000,000,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • زمینه فعالیت: بیمه صنعت: 0
  سایت: پست الکترونیکی: info@novininsurance.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: حسین کریم خان زند
  نشانی امور سهام:

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E