بمپنا

|مجاز
بمپنا|فرابورس
آخرین قیمت
7,6000.53%
قیمت پایانی
7,570
حجم(مشکوک)
2/2M
 • ارزش معاملات
  16/8B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  بمپنا
  • ارزش بازار58/7B
  • تعداد معاملات216
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول1/2B
  • سرانه خرید حقیقی26K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  7,560بازه قیمت روز6,840
  16/5B
  حقیقی
  15/4B
  116/7M
  حقوقی
  1/3B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام7,728,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وهور
  و
  3.681,73135/5B131B-4/8B1.65%
  دماوند
  د
  0.2123,35022/1B129/2B--3/3B0.87%
  بکهنوج
  ب
  0.301,66313/4B26/9B--5/9B0.51%
  بگیلان
  ب
  -1.0516,05015/1B68/8B--123/1M3.63%
  بزاگرس
  ب
  5.005,94516/7B35/7B-520/2M3.34%
  بجهرم
  ب
  2.942,74142/9B66/8B-00.97%
  آبادا
  آ
  1.9712,42015/3B31/1B--482/9M5.17%
  بپیوند
  ب
  3.1913,20016B39/8B-05.52%