دماوند

|مجاز
دماوند|فرابورس
آخرین قیمت
23,5000.64%
قیمت پایانی
23,350
حجم(مشکوک)
775/1K
 • ارزش معاملات
  18/1B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۸صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۱/۸صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۱/۸صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

دماوند
 • ارزش بازار129/7B
 • تعداد معاملات240
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول-3/3B
 • سرانه خرید حقیقی6/5K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
24,350بازه قیمت روز22,050
13/1B
حقیقی
16/4B
3/3B
حقوقی
0
مقیاس
سهم بزرگ
P/E
-
درصد سهم از صنعت
0
RSI
-
 • حجم مبنا2/2M
 • تعداد سهام5,520,000,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وهور
و
4.881,73032/1B132/5B-5/2B2.28%
بمپنا
ب
-0.937,58012/2B57/9B-779/8M0.68%
بکهنوج
ب
0.181,66111/3B26/9B--5/3B0.46%
بگیلان
ب
-0.6216,06013/2B69/1B--123/1M3.82%
بزاگرس
ب
5.005,94511/1B35/7B-520/2M4.05%
بجهرم
ب
2.162,73834B66/3B-00.91%
آبادا
آ
1.8912,39013/5B31B--379/2M5.22%
بپیوند
ب
2.3413,16014/1B39/4B-05.59%