زبینا

|مجاز
زبینا|فرابورس
آخرین قیمت
4,4236.99%
قیمت پایانی
4,391
حجم(مشکوک)
29/8M
 • ارزش معاملات
  130/9B
 • تاثیر در شاخص
  1/70
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  زبینا
  • ارزش بازار16/1B
  • تعداد معاملات29,822,076
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول27B
  • سرانه خرید حقیقی60/4K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  4,365بازه قیمت روز3,795
  127/7B
  حقیقی
  100/7B
  3/3B
  حقوقی
  30/3B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا3/8M
  • تعداد سهام3,640,031,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: ahd_binalood@yahoo.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: افشین احمدی
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E