اپرداز

|مجاز
اپرداز|فرابورس
آخرین قیمت
5,7104.20%
قیمت پایانی
5,710
حجم(مشکوک)
18/8M
 • ارزش معاملات
  107/5B
 • تاثیر در شاخص
  0/94
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  اپرداز
  • ارزش بازار12/8B
  • تعداد معاملات1,501
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول16/7B
  • سرانه خرید حقیقی30/4K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  5,990بازه قیمت روز5,430
  105/2B
  حقیقی
  88/6B
  2/3B
  حقوقی
  19B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام2,250,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  همراه
  ه
  4.985,09048/4B394/5B-36/9B13.72%
  اخابر
  ا
  6.998,820719/8B532/8B-38/9B1.69%