نطرین

|مجاز
نطرین|فرابورس
آخرین قیمت
8,4105.52%
قیمت پایانی
8,220
حجم(مشکوک)
6/7M
 • ارزش معاملات
  54/7B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  نطرین
  • ارزش بازار6/5B
  • تعداد معاملات804
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول959/6M
  • سرانه خرید حقیقی25/2K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  7,990بازه قیمت روز6,950
  53/3B
  حقیقی
  52/3B
  696/7M
  حقوقی
  1/7B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا2/1M
  • تعداد سهام775,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  نتوس
  ن
  -0.868,0808/9B2/2B-00.96%
  نمرینو
  ن
  -2.8941,0307B16/1B--724/6M0.52%