وآوا

|مجاز
وآوا|فرابورس
آخرین قیمت
3,3700.90%
قیمت پایانی
3,381
حجم(مشکوک)
3/6M
 • ارزش معاملات
  12/1B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وآوا
  • ارزش بازار4/4B
  • تعداد معاملات276
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-6/6B
  • سرانه خرید حقیقی19/7K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  3,527بازه قیمت روز3,067
  5/2B
  حقیقی
  11/8B
  6/6B
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام1,320,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  پردیس
  پ
  3.654,97532/7B15/1B--5/9B0.58%
  آریان
  آ
  2.994,540292/9B268/3B--78/4B1.36%
  فلات
  ف
  -0.6033,2004/6B12/9B-2B1.41%
  وسپه
  و
  -1.015,95010/3B138/1B-1/4B0.66%
  وبهمن
  و
  1.703,68914/1B52/1B-3/8B1.35%
  وصنعت
  و
  1.032,25616B40/5B-01.06%
  وتوصا
  و
  3.709,93016/8B40/4B--216/4M1.84%
  وایرا
  و
  2.972,360608/8M5/3B-04.50%
  اعتلا
  ا
  2.283,3884/6B10/5B--166/6M0.93%
  واتی
  و
  3.3516,90029/2B76/3B-2/7B1.22%
  وکادو
  و
  -0.9022,1504/4B17/6B-01.48%
  وآرین
  و
  2.491,48317/9B5/9B--445/8M1.24%
  معیار
  م
  2.7515,71037/4B4/7B-8/2B0.59%
  وگستر
  و
  6.995,61948/9B4/5B--6B1.84%
  گوهران
  گ
  0.824,663488/5M30/6B--47/6M1.08%
  وخارزم
  و
  -0.545,490120/3B102/8B-4/5B0.93%
  ودانا
  و
  -1.804,4313/7B6B-00.68%
  سدبیر
  س
  1.2328,40047/1B7/2B-00.40%
  وسکاب
  و
  6.883,45120/6B42/7B--1/7B1.66%
  وبیمه
  و
  3.771,72044/2B27/7B-00.98%
  وتوسم
  و
  1.244,6159B37/1B--37/4M0.61%
  ونیرو
  و
  0.333,01925/2B31/7B-7/9B1.19%
  وسبحان
  و
  -1.332,4717/2B19/2B-00.74%
  ونیکی
  و
  1.947,72011/9B275/4B--5/6B0.37%
  وساپا
  و
  3.776,000125/4B96/8B-5/4B1.14%
  وبوعلی
  و
  1.453,1024/6B18/8B-635/8M1.03%
  وصنا
  و
  4.191,84818/9B15/4B-219/4M1.16%
  وجامی
  و
  2.972,770343/2M5/5B-09.00%
  وپویا
  و
  2.853,43919/1B24/3B-03.47%
  سرچشمه
  س
  0.119,01044/9B69B--29/1B0.84%
  وملت
  و
  1.973,006162/1M3B-06.00%
  وفتخار
  و
  1.243,17712/5B6/3B--952/6M0.88%
  صبا
  ص
  2.574,14736B389/9B--4/3B1.33%
  وکبهمن
  و
  6.994,23660/1B42/4B-14/4B11.55%
  وسپهر
  و
  2.823,83712B295/2B-80/5M3.87%
  وامین
  و
  -1.8511,3809/9B111/7B--9/7B0.13%
  ومدیر
  و
  2.314,2599B38/7B--1/6B4.97%
  ولقمان
  و
  1.644,693180/5M4/3B-02.00%
  مدیریت
  م
  6.123,56732/9B10/9B-2/8B3.06%
  وهامون
  و
  1.622,68931/4B13/8B--1B2.37%
  وتوسکا
  و
  -2.977,7201/3B6/2B-00.90%
  وطوبی
  و
  2.672,29320/2B7B-1/2B1.48%
  ومهان
  و
  0.427,0807/7B213/3B--1/2B1.70%