افرا

|مجاز
افرا|فرابورس
آخرین قیمت
25,2002.65%
قیمت پایانی
25,150
حجم(مشکوک)
3/1M
 • ارزش معاملات
  78/6B
 • تاثیر در شاخص
  0/68
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۶گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

افرا
 • ارزش بازار15/8B
 • تعداد معاملات1,295
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول15/9B
 • سرانه خرید حقیقی5/8K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
26,400بازه قیمت روز23,000
77/6B
حقیقی
61/8B
1B
حقوقی
16/9B
مقیاس
سهم متوسط
P/E
-
درصد سهم از صنعت
0
RSI
-
 • حجم مبنا1
 • تعداد سهام625,000,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
مفاخر
م
6.939,820108/1B8/3B-2/6B0.62%
فن آوا
ف
2.915,2006/7B11/7B-05.83%
مداران
م
0.277,24027B14/3B--1/3B0.65%