ومدیر

|مجاز
ومدیر|بورس
آخرین قیمت
4,3002.33%
قیمت پایانی
4,300
حجم(مشکوک)
3/6M
 • ارزش معاملات
  15/3B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  ومدیر
  • ارزش بازار38/7B
  • تعداد معاملات638
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-5/3B
  • سرانه خرید حقیقی23/6K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  4,334بازه قیمت روز3,922
  7/6B
  حقیقی
  12/9B
  6/8B
  حقوقی
  1/5B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا3/6M
  • تعداد سهام9,000,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  پردیس
  پ
  6.995,09380/9B15/6B--15/3B1.22%
  آریان
  آ
  2.994,540296/3B268/3B--81/7B1.39%
  فلات
  ف
  -1.2033,00014/2B12/8B-10/9B2.98%
  وسپه
  و
  -1.015,94023/1B138/1B--323/3M0.53%
  وبهمن
  و
  1.753,70318/4B52/1B-4/5B1.00%
  وصنعت
  و
  0.672,25422/2B40/4B-2B1.05%
  وتوصا
  و
  3.809,97024/3B40/4B--697/4M1.48%
  وایرا
  و
  2.972,360614/9M5/3B-04.50%
  اعتلا
  ا
  0.393,39712/7B10/3B-6/1B1.31%
  واتی
  و
  3.6616,93043/3B76/5B--977/2M1.03%
  وکادو
  و
  0.4522,2006B17/9B-01.64%
  وآرین
  و
  2.981,48322/7B5/9B--371/4M1.28%
  معیار
  م
  2.1615,70043/1B4/7B-9/3B0.61%
  وگستر
  و
  6.995,62252/2B4/5B--6B2.06%
  گوهران
  گ
  0.214,6642B30/4B--47/6M1.18%
  وخارزم
  و
  0.545,530189/5B104B-7/9B0.99%
  ودانا
  و
  -1.024,4385/4B6B-00.79%
  سدبیر
  س
  3.1528,60067/3B7/4B-00.44%
  وسکاب
  و
  6.373,48531/4B42/5B--1/4B1.75%
  وبیمه
  و
  5.571,72969/6B28/2B-01.07%
  وتوسم
  و
  1.904,63713B37/4B--1B0.68%
  ونیرو
  و
  1.493,03465/9B32/1B-6/2B1.01%
  وسبحان
  و
  1.332,48013/1B19/7B-50/4M0.72%
  ونیکی
  و
  1.177,73014/4B273/4B--6/3B0.45%
  وساپا
  و
  2.406,010170/8B95/5B-3/8B0.97%
  وبوعلی
  و
  3.003,1239B19/1B--254/9M1.17%
  وصنا
  و
  3.201,85222/7B15/3B-219/4M1.06%
  وجامی
  و
  2.972,770364/1M5/5B-06.67%
  وپویا
  و
  2.343,45028/9B24/1B-03.71%
  سرچشمه
  س
  0.789,02060/4B69/5B--37/3B0.95%
  وملت
  و
  1.973,006186/5M3B-09.00%
  وفتخار
  و
  0.803,17715/6B6/3B--2/4B0.86%
  وآوا
  و
  2.283,38817/6B4/5B--6/6B0.90%
  صبا
  ص
  4.314,18155/2B396/5B--9/5B1.28%
  وکبهمن
  و
  6.994,23662/9B42/4B-14/4B15.50%
  وسپهر
  و
  2.853,84418/7B295/3B-80/5M3.92%
  وامین
  و
  -1.5811,38010/1B112B--9/8B0.15%
  ولقمان
  و
  1.644,694243/2M4/3B-01.67%
  مدیریت
  م
  4.663,57641/4B10/8B-2/7B2.72%
  وهامون
  و
  1.102,70538/4B13/7B--473/5M2.71%
  وتوسکا
  و
  -2.977,7102/2B6/2B-01.21%
  وطوبی
  و
  7.002,38761/5B7/3B-14/3B1.94%
  ومهان
  و
  0.567,08010/7B213/6B--1/3B1.74%