ولملت

|مجاز
ولملت|بورس
آخرین قیمت
5,180-2.37%
قیمت پایانی
5,188
حجم(مشکوک)
8/7M
 • ارزش معاملات
  45/3B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  ولملت
  • ارزش بازار7/8B
  • تعداد معاملات8,740,678
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-6/4B
  • سرانه خرید حقیقی30/7K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  5,471بازه قیمت روز4,757
  38/6B
  حقیقی
  45B
  6/8B
  حقوقی
  334/2M
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا3/3M
  • تعداد سهام1,500,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: لیزینگ صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: www.vasepary@yahoo.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: میرفیض فلاح
   نشانی امور سهام:
   ایران-تهران- میدان آرژانتین- کوچه 19-پلاک 22

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  ولبهمن
  و
  1.393,213129/3B10/2B--18/2B0.90%
  وایران
  و
  0.294,90727/5B7/9B-3/7B0.91%
  ولساپا
  و
  4.801,751205/9B25/7B-9/6B0.80%
  ولغدر
  و
  4.644,32261/9B6/5B-8/9B0.91%
  ولصنم
  و
  1.524,57386/7B18/4B--9/3B0.79%
  ولپارس
  و
  6.994,31935/7B5/7B-209/5M8.87%
  ولکار
  و
  1.058,62011/5B12/9B--3/1B6.77%
  ولیز
  و
  2.971,726112/6B6/9B-10B1.43%