وتوشه

|مجاز
وتوشه|بورس
آخرین قیمت
6,4102.40%
قیمت پایانی
6,290
حجم(مشکوک)
9/9M
 • ارزش معاملات
  62B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وتوشه
  • ارزش بازار38/5B
  • تعداد معاملات9,863,720
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول35/2B
  • سرانه خرید حقیقی37/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  6,590بازه قیمت روز5,730
  55/4B
  حقیقی
  20/3B
  6/5B
  حقوقی
  41/7B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا2/6M
  • تعداد سهام6,000,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@parstousheh.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: هوشنگ دادوش
   نشانی امور سهام:
   ---

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E