امین

|مجاز
امین|بورس
آخرین قیمت
8,580
قیمت پایانی
8,580
حجم(مشکوک)
1/2M
 • ارزش معاملات
  9/9B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۹گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

امین
 • ارزش بازار154/4B
 • تعداد معاملات1,158,846
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول-4B
 • سرانه خرید حقیقی4/1K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
9,000بازه قیمت روز8,160
5/9B
حقیقی
9/9B
4B
حقوقی
1/4M
مقیاس
سهم بزرگ
P/E
-
درصد سهم از صنعت
-
RSI
-
 • حجم مبنا7/2M
 • تعداد سهام18,000,000,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
  سایت: پست الکترونیکی: info@aminib.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: سلمان خادم المله
  نشانی امور سهام:

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E