تایرا

|مجاز
تایرا|بورس
آخرین قیمت
38,160-1.45%
قیمت پایانی
38,140
حجم(مشکوک)
1/3M
 • ارزش معاملات
  48/1B
 • تاثیر در شاخص
  -50/15
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  تایرا
  • ارزش بازار122/1B
  • تعداد معاملات1,260,315
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-22/2B
  • سرانه خرید حقیقی2/7K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  41,480بازه قیمت روز36,060
  25/8B
  حقیقی
  48B
  22/2B
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا1/3M
  • تعداد سهام3,200,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@itmco.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: ابوالفتح ابراهیمی
   نشانی امور سهام:
   تبریز- جاده سردرود صندوق پستی 4687 کدپستی 15863-51978

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E