وتوصا

|مجاز
وتوصا|بورس
آخرین قیمت
9,8901.54%
قیمت پایانی
9,780
حجم(مشکوک)
508/5K
 • ارزش معاملات
  5B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وتوصا
  • ارزش بازار39/6B
  • تعداد معاملات151
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-216/4M
  • سرانه خرید حقیقی8/7K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  10,290بازه قیمت روز8,950
  4B
  حقیقی
  4/3B
  216/4M
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا1/6M
  • تعداد سهام4,000,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  پردیس
  پ
  2.824,96923/5B15B-00.63%
  آریان
  آ
  2.994,540288/6B268/3B--74/1B1.34%
  فلات
  ف
  -0.9033,2004/4B12/8B-2B1.24%
  وسپه
  و
  -0.675,9507/1B138/5B-1/9B0.86%
  وبهمن
  و
  1.913,67810/3B52/2B-2/9B1.46%
  وصنعت
  و
  1.262,2488/6B40/6B-01.24%
  وایرا
  و
  2.972,360604M5/3B-04.00%
  اعتلا
  ا
  1.693,3713/5B10/5B--166/6M0.93%
  واتی
  و
  3.1116,81024/6B76/1B-2/9B1.27%
  وکادو
  و
  -0.2222,1503B17/7B-01.31%
  وآرین
  و
  2.981,48314/8B5/9B--594/5M1.34%
  معیار
  م
  2.1615,71034/2B4/7B-6/8B0.57%
  وگستر
  و
  6.995,61948/2B4/5B--6B1.71%
  گوهران
  گ
  0.824,662325/6M30/6B--47/6M1.03%
  وخارزم
  و
  -0.545,50094/9B102/8B-4/5B0.92%
  ودانا
  و
  -1.624,4421/2B6B-00.82%
  سدبیر
  س
  0.8828,20033/2B7/2B-00.40%
  وسکاب
  و
  3.363,42715B41/3B-531/4M1.77%
  وبیمه
  و
  1.801,72235/6B27/2B-00.96%
  وتوسم
  و
  1.204,6065/7B37/1B-00.86%
  ونیرو
  و
  0.103,01918/7B31/7B-6/1B1.14%
  وسبحان
  و
  -0.562,4792/9B19/3B-00.77%
  ونیکی
  و
  1.947,72011/7B275/4B--5/6B0.31%
  وساپا
  و
  3.605,98093/1B96/6B-2/4B1.24%
  وبوعلی
  و
  0.843,1003/7B18/7B-473/6M1.02%
  وصنا
  و
  1.931,83011/4B15/1B-219/4M0.95%
  وجامی
  و
  2.972,770337/5M5/5B-08.50%
  وپویا
  و
  1.813,43614/8B24B-02.93%
  سرچشمه
  س
  -9,01040B68/9B--29/4B0.67%
  وملت
  و
  1.973,006108M3B-04.00%
  وفتخار
  و
  1.343,17910/6B6/4B--634/9M0.95%
  وآوا
  و
  0.963,38311/1B4/5B--6/6B0.57%
  صبا
  ص
  1.054,11020/7B384/1B--3/2B1.30%
  وکبهمن
  و
  6.994,23559/1B42/4B-14/4B9.77%
  وسپهر
  و
  2.353,8347/7B293/9B-80/5M3.84%
  وامین
  و
  -11,3809/8B113/8B--9/7B0.10%
  ومدیر
  و
  2.334,2477/1B38/7B--938/6M5.45%
  ولقمان
  و
  1.434,693142/3M4/3B-03.00%
  مدیریت
  م
  5.253,54225/1B10/8B-2/8B3.13%
  وهامون
  و
  -1.142,68627/4B13/4B--1B1.82%
  وتوسکا
  و
  -2.977,730845/3M6/2B-01.50%
  وطوبی
  و
  1.442,27913/2B7B-545/1M1.18%
  ومهان
  و
  -0.287,0804/2B211/8B--798/6M1.47%