وکغدیر

|ممنوع-متوقف
وکغدیر|بورس
آخرین قیمت
20,7404.96%
قیمت پایانی
20,740
حجم(مشکوک)
309/4M
 • ارزش معاملات
  6417/7B
 • تاثیر در شاخص
  489/89
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وکغدیر
  • ارزش بازار383/7B
  • تعداد معاملات248,361
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-833/6B
  • سرانه خرید حقیقی-
  • قدرت خریدار به فروشنده
  19,760بازه قیمت روز17,880
  - حقیقی -
  - حقوقی -
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا5/6M
  • تعداد سهام18,500,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وغدیر
  و
  -1.2824,660427/1B1774/8B--130/8B0.43%
  وامید
  و
  0.0714,45045/9B1402/3B-24/5B2.09%
  وبانک
  و
  0.9611,370211/3B313/9B--21/4B0.74%
  وصندوق
  و
  -0.5418,40040/8B746/5B-1/4B1.11%
  شستا
  ش
  0.311,2921183/2B2128/5B--100/7B0.67%