تکنو

آخرین قیمت
7,5204/88%
قیمت پایانی
7,4704/18%
حجم(مشکوک)
3/7M

تکنو

|مجاز
تکنوتار|بورس
آخرین قیمت
7,5204/88%
قیمت پایانی
7,4704/18%
حجم(مشکوک)
3/7M
 • ارزش معاملات
  27/4B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-10/22%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  تکنو
  • ارزش بازار6/3B
  • تعداد معاملات352
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول1/1B
  • سرانه خرید حقیقی52/5K
  • قدرت خریدار به فروشنده2/65
  7,240بازه قیمت روز6,560
  27/1B
  حقیقی
  26B
  365/5M
  حقوقی
  1/5B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  1,171/69
  درصد سهم از صنعت
  0/73
  RSI
  48/64
  • حجم مبنا2/1M
  • تعداد سهام840,000,000
  • سهام شناور93.48%
  • EPS7
  • P/Eگروه-
  • P/S5/5511
  • میانگین حجم یک ماه215/7K
  • میانگین حجم سه ماه833K
  • میانگین حجم یک سال766/6K
  • میانگین ارزش یک ماه1/7B
  • میانگین ارزش سه ماه6/6B
  • میانگین ارزش یک سال6/1B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@technotar.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: سعید عباسی
   نشانی امور سهام:
   بزرگره فتح - فتح 7 پلاک 10

  نمادهای هم گروه (ماشین الات و تجهیزات)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وتوشه
  و
  -2/027,89026/7B46/7B5/36%2/4B0/72%5/99
  لازما
  ل
  1/9239,7008/5B8/7B0/99%-8/2B0/37%167/13
  تپکو
  ت
  2/982,624138B55/5B6/37%1/8B3/21%236/23
  لخانه
  ل
  -2/9730,0009/4B26/5B3/04%-2/4B0/51%-
  تراک
  ت
  9/991,803202/7M97/7M0/01%---
  تپمپی
  ت
  0/8834,16077B37/7B4/32%1/6B0/63%6/61
  تفیرو
  ت
  4/9144,850897K538/2M0/06%--3/37
  لخزر
  ل
  517,71023/7B29/7B3/41%03/38%8/41
  تکمبا
  ت
  0/878,20030/9B14B1/61%-2/4B0/91%28/11
  تایرا
  ت
  -0/0911,52098/3B146/2B16/78%47/3B1/17%8/3
  تکشا
  ت
  3/5858,330110/2B11/8B1/35%-1/9B1/38%-
  لابسا
  ل
  -1/6910,830122/5B28/3B3/25%-3B0/73%21/33
  لسرما
  ل
  3/6433,36029/7B7/4B0/85%3/3B1/86%23/77
  لبوتان
  ل
  -0/3716,13013/3B40/3B4/62%2/4B1/7%19/37
  تمحرکه
  ت
  2/938,05019/9B2/9B0/33%01/3%-
  تاتمس
  ت
  -2/98138,3504/3B15/6B1/8%-4/1B0/16%-
  انتخاب
  ا
  -1/7234,600123/2B343B39/37%-4/9B3/54%-
  گلدیرا
  گ
  -1/036,890137/4B56/5B6/48%10/3B1/31%-