کطبس

|مجاز
کطبس|بورس
آخرین قیمت
18,5300.22%
قیمت پایانی
18,580
حجم(مشکوک)
2/6M
 • ارزش معاملات
  47/5B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  کطبس
  • ارزش بازار14/5B
  • تعداد معاملات347
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-27/9B
  • سرانه خرید حقیقی9/1K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  20,050بازه قیمت روز17,430
  18/6B
  حقیقی
  46/4B
  29B
  حقوقی
  1/1B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا802/6K
  • تعداد سهام785,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  کپرور
  ک
  0.5411,03040/7B19/2B--13/7B0.54%
  کشرق
  ک
  -1.6198,7506/3B8/2B--239/3M0.45%
  کزغال
  ک
  2.0327,50057/4B96/8B-4/7B5.37%