شستا

|مجاز
شستا|بورس
آخرین قیمت
1,3010.31%
قیمت پایانی
1,292
حجم(مشکوک)
916/1M
 • ارزش معاملات
  1183/2B
 • تاثیر در شاخص
  -221/03
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  شستا
  • ارزش بازار2128/5B
  • تعداد معاملات20,626
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-100/7B
  • سرانه خرید حقیقی98/5K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  1,363بازه قیمت روز1,235
  883/6B
  حقیقی
  984/3B
  300B
  حقوقی
  199/4B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا92/7M
  • تعداد سهام1,636,013,456,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وغدیر
  و
  -1.2824,660427/1B1774/8B--130/8B0.43%
  وامید
  و
  0.0714,45045/9B1402/3B-24/5B2.09%
  وبانک
  و
  0.9611,370211/3B313/9B--21/4B0.74%
  وصندوق
  و
  -0.5418,40040/8B746/5B-1/4B1.11%
  وکغدیر
  و
  4.9620,7406417/7B383/7B--833/6B-