کماسه

آخرین قیمت
12,8002/89%
قیمت پایانی
12,5500/88%
حجم(مشکوک)
21/3M

کماسه

|مجاز
تامین ماسه ریخته گری|بورس
آخرین قیمت
12,8002/89%
قیمت پایانی
12,5500/88%
حجم(مشکوک)
21/3M
 • ارزش معاملات
  267/8B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1/34%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  کماسه
  • ارزش بازار23/6B
  • تعداد معاملات2,649
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول339/6M
  • سرانه خرید حقیقی27/9K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/2
  14,780بازه قیمت روز12,860
  253/2B
  حقیقی
  252/8B
  14/8B
  حقوقی
  15/1B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  10
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  47/03
  • حجم مبنا1/2M
  • تعداد سهام1,846,874,000
  • سهام شناور80.29%
  • EPS344
  • P/Eگروه-
  • P/S4/3172
  • میانگین حجم یک ماه19/1M
  • میانگین حجم سه ماه14/7M
  • میانگین حجم یک سال16/7M
  • میانگین ارزش یک ماه60/8B
  • میانگین ارزش سه ماه45/3B
  • میانگین ارزش یک سال53/1B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: silicasand@silicasand-co.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: آقای محسن سبحانی دلیگانی
   نشانی امور سهام:
   فیروزکوه -منطقه امیریه - تلفن کارخانه 2776و2626و5776و02216223776 فکس 02216225757

  نمادهای هم گروه (استخراج سایر معادن)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E