سیستم

|مجاز
سیستم|بورس
آخرین قیمت
10,8004.15%
قیمت پایانی
10,440
حجم(مشکوک)
2/1M
 • ارزش معاملات
  22B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  سیستم
  • ارزش بازار108B
  • تعداد معاملات2,096,857
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-12/2B
  • سرانه خرید حقیقی9/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  11,030بازه قیمت روز9,590
  8/7B
  حقیقی
  20/9B
  13/4B
  حقوقی
  1/2B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا4M
  • تعداد سهام10,000,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: stock@systemgroup.netتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: مهدی امیری
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E