سشرق

|مجاز
سشرق|بورس
آخرین قیمت
11,3401.07%
قیمت پایانی
11,240
حجم(مشکوک)
6/1M
 • ارزش معاملات
  68/2B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  سشرق
  • ارزش بازار30/1B
  • تعداد معاملات6,066,155
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول3/6B
  • سرانه خرید حقیقی15K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  11,810بازه قیمت روز10,270
  65/6B
  حقیقی
  62B
  2/6B
  حقوقی
  6/2B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا1/3M
  • تعداد سهام2,653,560,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: INFO@SHARGHCEMENT.IRتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: احمد پایدار اردکانی
   نشانی امور سهام:
   مشهد - کیلومتر 24 جاده سیمان

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E