غشصفا

|مجاز
غشصفا|بورس
آخرین قیمت
18,9302.77%
قیمت پایانی
18,770
حجم(مشکوک)
2/6M
 • ارزش معاملات
  49/7B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  غشصفا
  • ارزش بازار21/9B
  • تعداد معاملات2,648,289
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-965/2M
  • سرانه خرید حقیقی9/2K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  19,810بازه قیمت روز17,230
  41/6B
  حقیقی
  42/6B
  8/1B
  حقوقی
  7/2B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا813K
  • تعداد سهام1,156,190,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: pegahesfahan@yahoo.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: عبداله کاشانی زاده
   نشانی امور سهام:
   اصفهان-بخش مرکزی-شهرک صنعتی محمودآباد-خ 18 شرقی-خ اصفهان تهران-پ951

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E