فسرب

|مجاز
فسرب|بورس
آخرین قیمت
2,2720.18%
قیمت پایانی
2,277
حجم(مشکوک)
43/4M
 • ارزش معاملات
  98/9B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۹گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

فسرب
 • ارزش بازار25/2B
 • تعداد معاملات43,434,541
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول5/7B
 • سرانه خرید حقیقی57/1K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
2,433بازه قیمت روز2,115
96/2B
حقیقی
90/5B
2/7B
حقوقی
8/4B
مقیاس
سهم متوسط
P/E
-
درصد سهم از صنعت
-
RSI
-
 • حجم مبنا6/3M
 • تعداد سهام11,082,120,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
  سایت: پست الکترونیکی: info@nilzco.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: علی اصغر صفری
  نشانی امور سهام:
  زنجان - کیلومتر 12 جاده قدیم زنجان تهران - شرکت ملی سرب و روی ایران

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E