سمازن

|مجاز
سمازن|بورس
آخرین قیمت
20,3000.64%
قیمت پایانی
20,130
حجم(مشکوک)
1/6M
 • ارزش معاملات
  31/5B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  سمازن
  • ارزش بازار50/1B
  • تعداد معاملات1,563,428
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-4/9B
  • سرانه خرید حقیقی6/4K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  21,420بازه قیمت روز18,620
  24/7B
  حقیقی
  29/6B
  6/7B
  حقوقی
  1/9B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا986/4K
  • تعداد سهام2,466,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: حسين مدرس خياباني
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E