غسالم

|مجاز
غسالم|بورس
آخرین قیمت
5,6206.84%
قیمت پایانی
5,570
حجم(مشکوک)
37/4M
 • ارزش معاملات
  208/1B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  غسالم
  • ارزش بازار25/2B
  • تعداد معاملات37,355,398
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-17/8B
  • سرانه خرید حقیقی35/7K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  5,390بازه قیمت روز4,690
  165/9B
  حقیقی
  183/8B
  42/2B
  حقوقی
  24/4B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا3M
  • تعداد سهام4,484,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: saleminco@gmail.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: سیدعلی اصغر کشفی
   نشانی امور سهام:
   ساوه - شهرصنعتی کاوه - میدان صنعت

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E