سخزر

|مجاز
سخزر|بورس
آخرین قیمت
35,5004.81%
قیمت پایانی
34,130
حجم(مشکوک)
3/1M
 • ارزش معاملات
  104/8B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  سخزر
  • ارزش بازار17/8B
  • تعداد معاملات3,071,802
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-21/6B
  • سرانه خرید حقیقی22/1K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  35,120بازه قیمت روز30,540
  83/2B
  حقیقی
  104/8B
  22/6B
  حقوقی
  983/6M
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا438/6K
  • تعداد سهام500,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@khazarcement.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: اسحق جمال امیدی
   نشانی امور سهام:
   استان گیلان - شهر لوشان (کیلومتر 80 جاده قزوین رشت) .

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E