خساپا

|مجاز
خساپا|بورس
آخرین قیمت
2,7242.79%
قیمت پایانی
2,735
حجم(مشکوک)
399/9M
 • ارزش معاملات
  1093/6B
 • تاثیر در شاخص
  449/04
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  خساپا
  • ارزش بازار532/6B
  • تعداد معاملات11,020
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-156/7B
  • سرانه خرید حقیقی97/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  2,715بازه قیمت روز2,457
  887/7B
  حقیقی
  1044/4B
  205/6B
  حقوقی
  48/8B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا48/2M
  • تعداد سهام195,510,550,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  خزامیا
  خ
  -1.145,260636/8B133/8B-73/8B0.54%
  خبهمن
  خ
  3.452,147392B290/5B--2/8B0.71%
  خدیزل
  خ
  3.387,29070B124/2B-11/1B1.15%
  خودرو
  خ
  2.733,5321403/2B1067/6B--28/1B0.84%
  خموتور
  خ
  4.968,67096/1B26B-18B1.64%
  خکاوه
  خ
  2.9821,75056/6B57/3B-43/5B12.57%
  خکرمان
  خ
  1.114,34758/4B21/9B--767/9M1.06%
  خاور
  خ
  -1.853,995435/2B343/2B--18B0.72%
  خپارس
  خ
  2.931,5441006/9B175/5B--48/5B1.13%