قشکر

|مجاز
قشکر|بورس
آخرین قیمت
2,9425.00%
قیمت پایانی
2,879
حجم(مشکوک)
21/3M
 • ارزش معاملات
  61/3B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۹گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

قشکر
 • ارزش بازار7/2B
 • تعداد معاملات21,283,795
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول6/3B
 • سرانه خرید حقیقی89/4K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
2,951بازه قیمت روز2,671
61/1B
حقیقی
54/8B
282/8M
حقوقی
6/6B
مقیاس
سهم کوچک
P/E
-
درصد سهم از صنعت
0
RSI
-
 • حجم مبنا5/2M
 • تعداد سهام2,460,093,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
  سایت: پست الکترونیکی: Shahroud.sugarco@Gmail.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: قاسم فلاحتی
  نشانی امور سهام:
  شاهرود - ده مغان

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
قچار
ق
4.379,060320/6B31/7B--11/8B0.80%
قیستو
ق
-25,0009/2B12B--2/9B0.65%
قاروم
ق
2.97133,2001/7B23/5B-957/9M1.83%
قجام
ق
2.977,610117/6B5B-13B0.87%
قثابت
ق
4.572,814164B18/3B--3/1B0.99%
قزوین
ق
2.667,21028/8B15/2B--4/5B0.57%
قلرست
ق
4.975,57043/9B10/3B--14/2B0.74%
قشهد
ق
2.7816,9707/9B12/1B--4/4B0.84%
قهکمت
ق
4.908,65081/3B25B--2/8B1.57%
قصفها
ق
0.6698,58031/9B19/4B-3B0.89%
قنیشا
ق
1.742,86755B11/5B--3B0.87%
قمرو
ق
-1.996,88056/5B13/8B--4/8B0.64%
قپیرا
ق
3.8410,01027/7B25/3B--14/1B0.53%
قنقش
ق
2.99320,80013/5B45/5B-654/3M1.35%
قشرین
ق
2.968,65018/3B21/8B-87/1K1.93%
قتربت
ق
0.6018,41010/7B9/2B--673/2M0.60%