کگاز

|مجاز
کگاز|بورس
آخرین قیمت
23,3404.71%
قیمت پایانی
23,350
حجم(مشکوک)
3/4M
 • ارزش معاملات
  78/3B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  کگاز
  • ارزش بازار19/8B
  • تعداد معاملات3,353,080
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول12/5B
  • سرانه خرید حقیقی13/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  22,330بازه قیمت روز20,210
  78B
  حقیقی
  65/5B
  251/7M
  حقوقی
  12/8B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا714/3K
  • تعداد سهام850,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: Saham@Shoga.netتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: سعید بیات ورحقی
   نشانی امور سهام:
   تهران -شهرک صنعتی شمس آباد بلوار سروستان گلسرخ 12

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E