سفارس

|مجاز
سفارس|بورس
آخرین قیمت
30,0600.50%
قیمت پایانی
29,890
حجم(مشکوک)
3/2M
 • ارزش معاملات
  95/4B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۹گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

سفارس
 • ارزش بازار169/1B
 • تعداد معاملات3,191,155
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول-16/6B
 • سرانه خرید حقیقی5/7K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
31,950بازه قیمت روز27,770
70/4B
حقیقی
87B
25B
حقوقی
8/4B
مقیاس
سهم بزرگ
P/E
-
درصد سهم از صنعت
-
RSI
-
 • حجم مبنا2/3M
 • تعداد سهام5,625,000,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
  سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: حمیدرضا هوشیاری
  نشانی امور سهام:

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E