شسپا

|مجاز
شسپا|بورس
آخرین قیمت
5,630-0.53%
قیمت پایانی
5,590
حجم(مشکوک)
26/1M
 • ارزش معاملات
  144/4B
 • تاثیر در شاخص
  -105/92
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  شسپا
  • ارزش بازار315/3B
  • تعداد معاملات2,066
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-31/9B
  • سرانه خرید حقیقی21/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  5,810بازه قیمت روز5,270
  75/3B
  حقیقی
  107/2B
  69/1B
  حقوقی
  37/2B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا22/2M
  • تعداد سهام56,000,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  شپنا
  ش
  2.998,9501431/6B2033/9B-136/2B0.91%
  شزنگ
  ش
  1.2191,75010/9B2/6B-01.43%
  شنفت
  ش
  3.807,75041/9B158/4B-5/3B1.26%
  شراز
  ش
  2.1316,60071/7B184/7B--2/3B0.69%
  شبهرن
  ش
  0.9027,75087/2B334B-17/7B0.59%
  شاوان
  ش
  2.0424,850121/5B200/4B--695/3M0.61%
  شبریز
  ش
  0.1117,510281/5B523/5B-16/8B0.88%
  شتران
  ش
  1.084,8902276/1B1337/3B-266/9B0.60%