سیلام

|مجاز
سیلام|بورس
آخرین قیمت
15,370-3.21%
قیمت پایانی
15,330
حجم(مشکوک)
1/7M
 • ارزش معاملات
  25/8B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  سیلام
  • ارزش بازار18/4B
  • تعداد معاملات1,682,142
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-9/1B
  • سرانه خرید حقیقی5K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  16,470بازه قیمت روز14,910
  16/7B
  حقیقی
  25/7B
  9/1B
  حقوقی
  76K
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا984/9K
  • تعداد سهام1,200,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@ilamcementco.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: حامد اصل روستا
   نشانی امور سهام:
   ایلام 15 کیلومتری شهرستان سرآبله

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E