غبشهر

|مجاز
غبشهر|بورس
آخرین قیمت
3,2952.36%
قیمت پایانی
3,280
حجم(مشکوک)
44/5M
 • ارزش معاملات
  146B
 • تاثیر در شاخص
  48/62
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  غبشهر
  • ارزش بازار97/2B
  • تعداد معاملات44,507,513
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-10/3B
  • سرانه خرید حقیقی48/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  3,386بازه قیمت روز2,944
  75/1B
  حقیقی
  85/4B
  71/2B
  حقوقی
  60/9B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا11/8M
  • تعداد سهام29,500,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: احمد ياوري مقدم
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E