وبهمن

|مجاز
وبهمن|بورس
آخرین قیمت
3,6810.68%
قیمت پایانی
3,706
حجم(مشکوک)
6/3M
 • ارزش معاملات
  23/3B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وبهمن
  • ارزش بازار51/5B
  • تعداد معاملات416
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول4/9B
  • سرانه خرید حقیقی35/7K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  3,876بازه قیمت روز3,370
  22/7B
  حقیقی
  17/8B
  356/8M
  حقوقی
  5/3B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا5/6M
  • تعداد سهام14,000,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  پردیس
  پ
  6.995,129128/8B15/6B--5/3B1.56%
  آریان
  آ
  2.994,540298/1B268/3B--83/5B1.41%
  فلات
  ف
  -1.8132,75024/5B12/7B-18/7B3.04%
  وسپه
  و
  -1.345,93031/3B137/6B--1/6B0.49%
  وصنعت
  و
  1.982,25428/3B40/9B-2/1B1.15%
  وتوصا
  و
  2.779,99032/5B40B--2/2B1.30%
  وایرا
  و
  2.972,360675/6M5/3B-05.00%
  اعتلا
  ا
  0.413,39918/4B10/3B-10B1.51%
  واتی
  و
  5.2416,99063/1B77/7B-575/1M1.14%
  وکادو
  و
  -0.2222,20011/3B17/7B-01.68%
  وآرین
  و
  2.981,48431/7B5/9B-743/8M1.19%
  معیار
  م
  1.8315,69046/8B4/7B-9/8B0.60%
  وگستر
  و
  6.995,62859/1B4/5B--3/7B2.39%
  گوهران
  گ
  1.744,6662/7B30/8B--47/6M1.43%
  وخارزم
  و
  0.545,530233/9B104B-13B1.04%
  ودانا
  و
  -2.134,4368/7B5/9B-00.70%
  سدبیر
  س
  1.9328,70076/8B7/3B-00.48%
  وسکاب
  و
  5.443,49035B42/1B--1/9B1.60%
  وبیمه
  و
  4.251,73088/7B27/8B-01.01%
  وتوسم
  و
  4.284,67923/3B38/2B--1/9B0.88%
  ونیرو
  و
  1.263,03980/3B32B-6/2B1.06%
  وسبحان
  و
  1.172,49421/9B19/6B--4/9B0.60%
  ونیکی
  و
  4.277,74021/1B281/8B--7/3B0.81%
  وساپا
  و
  2.406,010197/4B95/5B-2/5B0.89%
  وبوعلی
  و
  3.653,15914/6B19/2B-493/2M1.50%
  وصنا
  و
  2.871,85627/9B15/2B-19/4M0.94%
  وجامی
  و
  2.972,770437/5M5/5B-07.00%
  وپویا
  و
  2.053,44836/4B24/1B-03.56%
  سرچشمه
  س
  -9,02072/3B68/9B--45/4B0.80%
  وملت
  و
  1.973,006269/8M3B-014.00%
  وفتخار
  و
  1.023,17617/5B6/3B--2/4B0.89%
  وآوا
  و
  2.603,39422/2B4/5B--6/6B1.05%
  صبا
  ص
  4.994,249157/6B399/1B--11/7B2.02%
  وکبهمن
  و
  6.994,23666B42/4B-14/4B19.89%
  وسپهر
  و
  4.083,85932/8B298/8B-477/5M4.05%
  وامین
  و
  -1.4111,38010/1B112/2B--9/8B0.13%
  ومدیر
  و
  4.474,34328/8B39/5B--13/9B3.43%
  ولقمان
  و
  1.214,694463/8M4/3B-02.00%
  مدیریت
  م
  5.073,58048/1B10/8B-2/7B2.69%
  وهامون
  و
  0.742,70943/5B13/7B--135/8M3.15%
  وتوسکا
  و
  -2.977,7102/3B6/2B-01.13%
  وطوبی
  و
  7.002,39469/3B7/3B-14/3B1.78%
  ومهان
  و
  0.427,08012/5B213/3B--1/3B1.87%