فاما

|مجاز
فاما|بورس
آخرین قیمت
11,4806.59%
قیمت پایانی
11,280
حجم(مشکوک)
1/4M
 • ارزش معاملات
  15/6B
 • تاثیر در شاخص
  47/29
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  فاما
  • ارزش بازار40/2B
  • تعداد معاملات198
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-6/2B
  • سرانه خرید حقیقی13/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  10,910بازه قیمت روز9,490
  8/5B
  حقیقی
  14/7B
  6/9B
  حقوقی
  747/5M
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا1/4M
  • تعداد سهام3,500,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  فبستم
  ف
  0.2611,6507/1B3/3B-347/3M0.66%
  فبیرا
  ف
  2.002,1817/7B3/9B-2B3.34%
  فجوش
  ف
  -0.101,9197/2B4B-01.22%
  فجام
  ف
  1.566,4405/3B5/9B--460/2M0.96%
  چدن
  چ
  4.042,54430/3B28/3B--1/4B1.32%
  کیا
  ک
  -0.5914,8209/3B3/3B--1/1B0.61%
  فکمند
  ف
  -2.9737,0002/7B2/8B-00.18%