خریخت

|مجاز
خریخت|بورس
آخرین قیمت
4,7402.49%
قیمت پایانی
4,707
حجم(مشکوک)
16/2M
 • ارزش معاملات
  76/3B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  خریخت
  • ارزش بازار11/2B
  • تعداد معاملات16,218,225
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول27/1B
  • سرانه خرید حقیقی53/6K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  4,722بازه قیمت روز4,274
  73/2B
  حقیقی
  46/1B
  3/2B
  حقوقی
  30/3B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا3/6M
  • تعداد سهام2,360,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@ici-ir.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: رضا اروجلو
   نشانی امور سهام:
   ساوه-شهر صنعتی کاوه -خ 4

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E