ورنا

|مجاز
ورنا|بورس
آخرین قیمت
7,4204.95%
قیمت پایانی
7,260
حجم(مشکوک)
58/4M
 • ارزش معاملات
  423/8B
 • تاثیر در شاخص
  59/94
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  ورنا
  • ارزش بازار86/6B
  • تعداد معاملات58,419,117
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول34/8B
  • سرانه خرید حقیقی55/6K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  7,370بازه قیمت روز6,410
  417/9B
  حقیقی
  383/1B
  6/2B
  حقوقی
  41B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا4/7M
  • تعداد سهام11,675,108,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: صنعت:
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E