شتران

|مجاز
شتران|بورس
آخرین قیمت
4,9982.36%
قیمت پایانی
4,970
حجم(مشکوک)
295M
 • ارزش معاملات
  1/5T
 • تاثیر در شاخص
  646/47
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  شتران
  • ارزش بازار1/4T
  • تعداد معاملات294,988,101
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول215/6B
  • سرانه خرید حقیقی52/7K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  5,134بازه قیمت روز4,646
  1/3T
  حقیقی
  1/1T
  189/5B
  حقوقی
  405/1B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا26/1M
  • تعداد سهام275,000,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: صنعت:
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  شپنا
  ش
  1.128,9901/5T2T--42/3B0.94%
  شزنگ
  ش
  3.0093,85049/9B2/6B-123/4M0.97%
  شنفت
  ش
  0.267,85038/7B156/8B-3/9B0.94%
  شراز
  ش
  5.0017,720114/2B196/3B-18/2B1.26%
  شبهرن
  ش
  -0.4627,97087/4B334/6B-8/9B0.52%
  شاوان
  ش
  4.7126,600303/8B213/6B-72/7B0.91%
  شسپا
  ش
  4.365,610137/8B321/4B--76/1B0.44%
  شبریز
  ش
  6.9718,1401/8T548/1B-773/3B2.73%